Divadelní soubor Vlastimil

13.03.2010 22:23

O souboru

K významné veřejné akci došlo v roce 1845. V Panském domě na popud F.B.Ševčíka byla uspořádaná beseda. Na ní se přednášely básně a zpívaly vlastenecké písně za velké účasti občanů. Tato beseda však nenašla pochopení u rájecké vrchnosti, která poslala do Jedovnic drába, aby Ševčíka vsadil do vězení za jeho opovážlivost. Ten se o svém stíhání včas dověděl a uprchl do Švýcarska. Místo něj byl v Rájci vězněn jeho otec, který nechtěl prozradit místo synova pobytu.

V roce 1850 už byly Jedovnice uvědomělým městečkem a v červenci roku 1863 se více než dvacet jedovnických občanů zúčastnilo oslav tisíciletého výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu, které se konaly v Brně. Toto vlastenecké shromáždění je inspirovalo k založení spolku, jenž by rozšiřoval národní hrdost a sebevědomí.

15.listopadu 1863 byl v hostinci Josefa Nezvala (č.40) založen čtenářsko-zpěvácký spolek Vlastimil. Do spolku se přihlásilo 50 občanů a jeho prvním předsedou se stal pan František Ševčík. Hlavní činností byla četba knih, sborový zpěv, pořádání společenských večerů, přednášek, tanečních zábav a výletů do přírody. Bylo pořízeno jeviště a 31. prosince 1868 sehráno první divadelní představení.

V červenci roku 1913 byla uspořádána akademie na oslavu padesátého výročí trvání spolku a to byla nadlouho poslední akce Vlastimila. První světová válka ukončila jeho činnost i ostatní veřejné akce v obci. Oživení nastalo až v době okupace, za druhé světové války, kdy po zrušení politických stran a spolků se Vlastimil opět stal střediskem vlasteneckého smýšlení v obci. Po válce činnost Vlastimila dosáhla vrcholu, když se členy spolku stalo mnoho mladých lidí z Jedovnic. Vlastimil se stal členem Ústřední matice divadelních ochotníků českých.

Tato celostátní organizace byla však v roce 1950 zrušena a s ní zanikl téměř po 100 letech také spolek Vlastimil. Až v roce 1974 nacvičil ředitel místní Základní školy František Štych se žáky a dospělými divadelní pohádku Františka Hrubína Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků. Poté inicioval obnovení činnosti Vlastimila jako divadelního spolku Osvětové besedy. Předsedou byl zvolen pan Josef Nezval (č.415). Později tuto funkci převzala paní Vlasta Daňková, která ji vykonává dodnes. V roce 2004 se DS Vlastimil stal občanským sdružením. Loni DS VLASTIMIL představil komedii PAROHATÉ POVĚSTI, ANEB KTERAK JEDOVNICE K PRAHŮM PŘIŠLY. LETOS MĚLA PREMIÉRA POHÁDKA ZDEŇKA KOZÁKA O HONZOVI

 

Herci

49 - Blažek Leoš

50 - Povýšil Bohuslav

51  - Stehlík Jiří

52 - Stejskal Ondřej

53 - Ševčík Josef

54 - Šíbl Josef

55 - Štrajt Hynek

56 - Zelinka Jaroslav

 

Herečky

52 - Daňková Vlasta

53 - Hinštová Zdeňka

54 - Janíčková Marie

55 - Kolářová Sylva

56 - Kuncová Iva

57 - Matušková Irena

58 - Rothová Martina

59 - Staňková Kateřina

60 - Vágnerová Andrea

 

Hry

7 - Parohaté pověsti aneb Kterak Jedovnice k parohům přišly

 

Režie

7 - Janíčková Marie

 

Hlasovat můžete hlasovat z jednoho čísla neomezeně. U každého souboru má herec, herečka, hra a režije přiřazené své vlastní číslo. Hlasování tedy probíhá jako ve všech známějších anketách - formou KATEGORIE ČÍSLO, například HEREC 99. SMS odesílejte na číslo 720 522 446.