Divadelní soubor Nahoď - Vranová

11.03.2010 20:58

O soubor   

Ochotnický divadelní spolek ve Vranové byl založen z iniciativy Sboru dobrovolných hasičů v roce 1912.
S menšími přestávkami zde působil až do roku 1960, kdy se na dlouhých čtyřicet let odmlčel.
Na přelomu tisíciletí byl na podnět skupiny mladých lidí obnoven ochotnický divadelní spolek,
který později dostal jméno Nahoď.

První hra byly roku 2004 Drdovy Hrátky s čertem, které jsme hráli celkem čtyřikrát: třikrát ve Vranové a jednou v Letovicích

Za rok následovala hra Ladislava Storoupeřnického Naši furianti, kterou jsme hráli mimo Vranové v Černovicích, Bořitově a Letovicích.

Roku 2006 jsme nazkoušeli hru F. X. Šamberka Jedenácté přikázání, tato hra měla 4 reprízy.

V další sezoně jsme opustili české autory a vybrali hru Georgese Feydeaua Dámský krejčí, naše stálé štace jsme rozšířili o Bystré, Olešnici, Lažany a Brno - Vinohrady.

Zatím nejvíce opakování se dočkala Jiráskova Lucerna. Premiéra byla 14.3. 2008 a hned nato 4.4.
následoval Bořitov, potom Černovice na podzim Olešnice, Bystré, Letovice a v roce 2010 Banín.
Neobvyklým projektem bylo představení Lucerny pod širým nebem na návsi 27.6. 2009,
(kterého se zúčastnilo cca 350 diváků) a představení na nádvoří Blanenského zámku poslední prázdninovou sobotu.

Chystáme se zahrát Lucernu ještě Ve Vanovicích a v Brně - Obřanech.
Lucernu slavnostně "zhasneme" poslední červnovou sobotu opět na návsi ve Vranové.

Soubor má 25 členů, převážně mladých lidí. Členové souboru se zapojují i do ostatních kulturních akcí ve Vranové: Před pouťové zpívání u cimbálu, Adventní setkání, Štědrovečerní zpívání u vánočního stromu,...
V současné době se přestavuje kulturní dům, kde by divadelní soubor v budoucnu mohl mít lepší podmínky.

Další informace na našem webu: www.nahodvranova.wz.cz

 

Herci

5 - Auda Ladislav

6 - Bureš Jan

7 - Bureš Marek

8 - Cichra Rostislav ml.

9 - Cichra Rostislav st.

10 - Cichra Vojtěch

11 - Holek Pavel

12 - Jež Jan

13 - Jež Jiří

14 - Jež Martin

15 - Lepka Jiří

16 - Pospíšil Dalibo

17 - Pospíšil Jan

18 - Vlk Leoš

 

Herečky

9 - Burešová Marika

10 - Cichrová Miroslava

11 - Cichrová Monika

12 - Ježová Jana

13 - Kostlánová Renata

14 - Lepková Zuzana

15 - Tenorová Iva

16 - Toulavá Slávka

17 - Vlková Jana

18 - Vlková Klára

19 - Vlková Tereza

20 - Zeráková Barbora

 

Hry

5 - Lucerna

 

Režie

5 - Cichrová Miroslava 

 

Hlasovat můžete hlasovat z jednoho čísla neomezeně. U každého souboru má herec, herečka, hra a režije přiřazené své vlastní číslo. Hlasování tedy probíhá jako ve všech známějších anketách - formou KATEGORIE ČÍSLO, například HEREC 99. SMS odesílejte na číslo 720 522 446.